News & Announcements

  22/04/2020

  Barleti Online (procesi akademik universitar online)

  Barleti online është një alternative rezultative e realizimit me teknologjinë me bashkohore të mësimdhënies, këshillimit dhe orientimit universitar online, nëpërmjet përdorimit të teknikave dhe metodave me […]
  21/04/2020

  Virtual Training (BTTC) trajnime mesuesi – eficiensa energjitike – guida turistike

  Virtual training është një njësi online ofrimi trajnimesh dhe konsulencash, e cila mbështet, orienton dhe ndihmon profesionalisht, formimin dhe kualifikimin e individëve dhe profesionistëve të interesuar, […]
  20/04/2020

  PEARSON (online training – testing – certification)

  Edu Hub është e vetmja platformë e certifikuar për monitorimin, trajnimin, testimin dhe certifikimin nga PEARSON EDUCATION. Ky fakt përfaqëson një alternative të rëndësishme për trajnimet, […]
  parallax background

  DIGITAL EDUCATION & WORKING

  EDUHUB është krijuar për t’i ofruar gjithekujt më shumë oportunitete, duke i paraprirë nevojave të tyre të ndryshme: nxënës që kërkojnë të bëjnë kurse të avancuara që nuk janë pjesë e programit të tyre edukimit në shkollat përkatëse; studentë që e kanë të domosdoshme të qëndrojnë në shtëpi dhe të ndihmojnë në rritjen familjes; nxënës që kërkojnë diçka ndryshe, etj.
  Detyrat e EDUHUB vënë si qëllim angazhimin, inspirimin dhe edukimin e plotë të gjitheseicilit për të përballur një të ardhme sfiduese. Ajo i mbështet ato në vijimin e të nxënit jo vetëm online, por në çdo vend e moment të karrierës së tyre, duke i shoqëruar në rrugën individuale të gjithsecilit drejt graduimit dhe suksesit.
   
  LEARNING
  Virtual Classes, Auditors, Library & Workshops
  TEACHING
  Virtual Office, Lab’s
  & Auditorium
  STUDENTS
  Students Academics, Life
  & Job Market
  ADMINISTRATION
  Digital Management, Operations
  & Systems
   
  FACILITIES & TECH
  Infrastructure, Technologies & Tools
  WORKING
  Remote & Online Work
  EMPLOYER
  Business & Workforce Management
  STAKEHOLDERS
  Parents, Ecosystem & Consultancy

  Functions

  Virtual Classroom
  Virtual Office
  Conference Room
  Multimedia
  Digital Lab's & Tech
  Digital Management
  Digital Operations
  Toolbox: Digital Tools
  parallax background

  Çfarë është MAKERSPACE

  "Makerspace" është një hapësirë pune komunitare dhe bashkëpunuese brënda një universiteti, shkolle ose objekti të veçantë publik / privat me qëllimin për të mësuar, eksploruar dhe shkëmbyer, e cila përdor teknologji të lartë dhe bazohet te rrjetëzimi dhe shkëmbimi, praktikave më të mira e dijes. Këto hapësira janë të hapura për të rritur, sipërmarrës, freelencer, studentë dhe nxënës dhe kanë një shumëllojshmëri të pajisjeve prodhuese duke përfshirë printer 3D, laser cutters, makineri cnc, salduese dore dhe madje edhe makina qepëse. Megjithatë, "Makerspace" ...

  Më tepër ...
  KOMUNITET
  Evente & Aktivitete
  Ndarja e Njohurive
  Realitete Virtuale
  RRJETËZIM
  Rrjetet Profesionale
  Lidhjet me Tregune
  Workshope
  MANIFAKTURË
  Prototipe & Modele
  DIY
  Eksplorim
  TRAJNIM
  Aftesi
  Sipermarrje
  STEAM
  HAPËSIRA FIZIKE
  Puna
  Zyra
  Socializim
  PAJISJE
  Makineri
  Pajisje
  Furnizime
  SHËRBIME
  Ekspertët
  Mbështetje dixhitale
  Komercializim

  STEAM

  Modeli i edukimit nëpërmjet "STEAM" (Science/Shkencë- Tecnology/Teknologji- Engineering/Inxhinieri-Maths/Matematikë-Arts/Arte) nënkupton një qasje të nxëni që realizohet duke përdorur dijen dhe kompetencat e shkencave, teknologjive, shkathtësitë dhe njohuritë inxhinierike, artet e gjuhës dhe matematikën si pika mbështetje që orientojnë procese kërkimore, mundësojnë dialog dhe të menduar kritik te fëmijët, te të rinjtë dhe te të rriturit. Nga zhvilimet e fundit teknologjike dhe ndersektoriale eshte bere e domosdoshme qe profesionistet e rinj te jene te pregatitur per disa fusha per te qene konkurent ne tregun e punes por dhe te afte per sfidat profesionale ne epoken e re...

  Çfarë Niveli Përdorues Rrjeti

  Initiatives

  ADEL

  Barleti Human Capital

  BTTC

  Maturantet

  Partners