PEARSON (online training – testing – certification)

Virtual Training (BTTC) trajnime mesuesi – eficiensa energjitike – guida turistike
21/04/2020

PEARSON (online training – testing – certification)

Edu Hub është e vetmja platformë e certifikuar për monitorimin, trajnimin, testimin dhe certifikimin nga PEARSON EDUCATION.

Ky fakt përfaqëson një alternative të rëndësishme për trajnimet, testimet dhe certifikimiet ndërkombëtare online të platformës. Ai paraqet mundësinë e artë sesi cilido mund të realizojë lehtësisht një trajnim bashkohor online, duke u testuar dhe certifikuar më pas, konform standarteve më të larta perëndimore, vetëm duke aksesuar në këtë rubrikë të platformës.