Barleti Online (procesi akademik universitar online)

Virtual Training (BTTC) trajnime mesuesi – eficiensa energjitike – guida turistike
21/04/2020

Barleti Online (procesi akademik universitar online)

Barleti online është një alternative rezultative e realizimit me teknologjinë me bashkohore të mësimdhënies, këshillimit dhe orientimit universitar online, nëpërmjet përdorimit të teknikave dhe metodave me efikase, për realizimin dinjitoz e profesional në distancë të këtyre proceseve. Me anë të platformave të adaptuara dhe të dedikuara enkas për këto procese, Barleti Online do të jetë dhe shërbejë denjësisht si pararojë e zhvillimit në këtë fushë dhe model referimi suksesi për këdo në treg. Ai do ti japë fund stërmundimit e kohës së humbur në kërkimin e një alternative efikase, të plotë dhe rezultative duke ofruar më në fund, të njëjtin produktivitet e parametra profesionale, si dhe mësimdhënia dhe prezenca, në auditore dhe klasa e studentëve.