Edu Hub


22/04/2020

Barleti Online (procesi akademik universitar online)

Barleti online është një alternative rezultative e realizimit me teknologjinë me bashkohore të mësimdhënies, këshillimit dhe orientimit universitar online, nëpërmjet përdorimit të teknikave dhe metodave me […]
21/04/2020

Virtual Training (BTTC) trajnime mesuesi – eficiensa energjitike – guida turistike

Virtual training është një njësi online ofrimi trajnimesh dhe konsulencash, e cila mbështet, orienton dhe ndihmon profesionalisht, formimin dhe kualifikimin e individëve dhe profesionistëve të interesuar, […]
20/04/2020

PEARSON (online training – testing – certification)

Edu Hub është e vetmja platformë e certifikuar për monitorimin, trajnimin, testimin dhe certifikimin nga PEARSON EDUCATION. Ky fakt përfaqëson një alternative të rëndësishme për trajnimet, […]