Blog

20170427_125029

Trajnim në: “Vendim marrja ne biznes”

Më datë 20 Prill 2017, në orën 13:00, lektoria e Universitetit Marin Barleti mbajti një trajnim me fokus në rëndësinë që zë vendim marrja në bizneset e sotme. Aftësitë e liderit, menaxhimi, komunikimi dhe veçanërisht trajnimi i stafit, ishin ndër zërat e rëndësishme që vendim marrësit duhet ti kushtojnë rëndësi në përditshmërinë e biznesit të tyre, veçanërisht sot kur konkurrenca është e ashpër.

Trajnimi I mbajtur në ambientet e Godinës së Inovacionit, u ndoq me interes nga disa studentë të Universitetit Marin Barleti, dhe jo vetëm, të cilët ishin mjaft aktiv në diskutim.

BANNER monitor 1

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.