Blog

business and commerce 2

Trajnim në: “A – B –C e Information Communication Technology”

Lektor: Iva Halili

Datë dhe orë: 15 Maj 2017, 10:30 – 12.30

@ Godina e Inovacionit

No Comment

0

Sorry, the comment form is closed at this time.