individ
biznese
administratrate

NJOFTIMETrajnim në: “A – B –C e Information Communication Technology”

Trajnim në: “A – B –C e Information Communication Technology”

Date: 05/05/2017    Lexo më shumëTrajnim në: “Si të ndezësh fitilin e motivimit të nxënësit që nuk ka motivim për mësim”

Trajnim në: “Si të ndezësh fitilin e motivimit të nxënësit që nuk ka motivim për mësim”

Date: 27/04/2017    Lexo më shumë

Kultura dhe Industritë Krijuese

Turizëm dhe Shërbimet

Aftësim soft dhe punësimi

Dizajn dhe  Zejtaritë

Biznesi dhe   Tregtia

Start-up dhe sipërmarrja

Multimedia dhe Komunikim

Marketim, shitjet dhe reklamimi

Sporti dhe  argëtimi

TIK, Programim dhe Elektronikë

Agrobiznesi dhe agro-ushqimi

Shëndeti dhe mirëqeniaNISMAT E REJA
ShTIAM

ShTIAM

shkenca – teknologjia – inxhinieria – artet matematika

Më shumë


MAKER SPACE

MAKER SPACE

Përshkrimi

Më shumë


BETAPITCH 2017

BETAPITCH 2017

Përshkrimi

Më shumëINNOVATION HUB

INNOVATION HUB

Përshkrimi

Më shumë


VETËPUNËSIMI

VETËPUNËSIMI

Përshkrimi

Më shumëFood & Craft GARAGE

Food & Craft GARAGE

City Hub

Më shumë


KOLEGJI PROFESIONAL BARLETI

KOLEGJI PROFESIONAL BARLETI

Përshkrimi

Më shumëBETAHAUS

BETAHAUS

Përshkrimi

Më shumë