individ
biznese
administratrate

NJOFTIME



Trajnim në: “A – B –C e Information Communication Technology”

Trajnim në: “A – B –C e Information Communication Technology”

Date: 05/05/2017    Lexo më shumë



Trajnim në: “Si të ndezësh fitilin e motivimit të nxënësit që nuk ka motivim për mësim”

Trajnim në: “Si të ndezësh fitilin e motivimit të nxënësit që nuk ka motivim për mësim”

Date: 27/04/2017    Lexo më shumë

KENDI I TRAJNIMEVE

MË TË KËRKUAR

Kultura dhe Industritë Krijuese

Turizëm dhe Shërbimet

Aftësim soft dhe punësimi

Dizajn dhe  Zejtaritë

Biznesi dhe   Tregtia

Start-up dhe sipërmarrja

Multimedia dhe Komunikim

Marketim, shitjet dhe reklamimi

Sporti dhe  argëtimi

TIK, Programim dhe Elektronikë

Agrobiznesi dhe agro-ushqimi

Shëndeti dhe mirëqenia



NISMAT
ShTIAM

ShTIAM

shkenca – teknologjia – inxhinieria – artet matematika

Më shumë


MAKER SPACE

MAKER SPACE

Përshkrimi

Më shumë


BETAPITCH 2017

BETAPITCH 2017

Përshkrimi

Më shumë



INNOVATION HUB

INNOVATION HUB

Përshkrimi

Më shumë


VETËPUNËSIMI

VETËPUNËSIMI

Përshkrimi

Më shumë



HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Human Capital Development

Më shumë


BARLETI PROFESIONAL

BARLETI PROFESIONAL

Përshkrimi

Më shumë



EDUKIMI DIXHITAL

EDUKIMI DIXHITAL

ADEL

Më shumë